کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: خدابنده فرهنگسرای اشراق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] دی 1398

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 4 دی 1398 در خدابنده فرهنگسرای اشراق سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...