کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] دی 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tiwall.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 15 دی 1398 در سنندج سالن آموزش و پرورش سایت خرید بلیط : www.tiwall.com ...