کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: اراک سالن فرهنگسرای شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] دی 1398

قیمت بلیط: [130000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 8 دی 139 در اراک سالن فرهنگ سرای شهر خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...