کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: ابهر سالـن 9 دی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] دی 1398

قیمت بلیط: [125000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 6 دی 1398 در ابهر سالـن 9 دی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...