کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 , 27 ] دی 1398

قیمت بلیط: [200000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.tiwall.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 26 و 27 دی 1398 در تهران سالن وزارت کشور سایت خرید بلیط : www.tiwall.com ...