کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] دی 1398

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.irblit.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 13 دی 1398 در اصفهان سالن سیتی سنتر سایت خرید : www.irblit.com ...