کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاری کنسرت: تبریز تالار پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] دی 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tikook.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد معتمدی ایمیل خود را وارد کنید

محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی 12 دی 1398 در تبریز تالار پتروشیمی سایت خرید بلیط : www.tikook.com ...