خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن خاوران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 , 12 ] دی 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 11 و 12 دی 1398 در تبریز سالن خاوران خرید اینترنتی : www.zbelit.com ...