کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: میانه سالن سینما فرهنگ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 , 4 ] دی 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 3 و 4 دی 1398 در میانه سالن سینما فرهنگ سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...