کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [170000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 25 بهمن 1398 در کرج سالن چمران سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...