کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: شهریار سالن همایش خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] دی 1398

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 1 دی 1398 در شهریار سالن همایش خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...