کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن لیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 , 13 ] دی 1398

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.sorayesh.co

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 12 و 13 دی 1398 در بوشهر سالن لیان سایت خرید بلیط : www.sorayesh.co ...