کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن خاوران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] دی 1398

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 8 دی 1398 در تبریز سالن خاوران سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...