کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن اداره برق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 26 آذر 1398 در کرمان سالن اداره برق سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...