کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] دی 1398

قیمت بلیط: [185000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت ایوان بند 23 دی 1398 در تهران سالن وزارت کشور سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...