کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن بوعلی سینا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 24 آذر 1398 در همدان سالن بوعلی سینا سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...