کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: بافت سالن پیامبر اعظم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [60000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 27 آذر 1398 در بافت سالن پیامبر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...