کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] دی 1398

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 1 و 2 دی 1398 در سنندج سالن آموزش و پرورش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...