خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 28 آذر 1398 در گرگان سالن فخرالدین خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...