کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: ابهر سالـن 9 دی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 28 آذر 1398 در ابهر سالـن 9 دی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...