کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: ایلام سالن فنی و حرفه ای

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 23 آذر 1398 در ایلام سالن فنی و حرفه ای سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...