کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [130000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 14 بهمن 1398 در اراک مجتمع ستارگان سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...