کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: جلفا سالن هتل امپریال ارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 20 آذر 1398 در جلفا سالن هتل امپریال ارس سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...