کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 , 21 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [180000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 20 و 21 آذر 1398 در آبادان سالن سینما نفت سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...