کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [130000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 23 آذر 1398 در اراک مجتمع ستارگان سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...