کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 , 18 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [105000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 17 و 18 آذر 1398 در سنندج سالن آموزش و پرورش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...