کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 , 4 ] دی 1398

قیمت بلیط: [50000-130000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 3 و 4 دی 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...