کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: سیرجان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [130000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 28 آذر 1398 در سیرجان سالن سینما قدس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...