» » تالار رودکی اصفهان

تالار رودکی اصفهان  [محل برگزاری کنسرت ها / اصفهان]


آدرس
اصفهان - ملک شهر - خیابان 17 شهریور - تالار رودکی

شماره تماس 34410006