کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 , 30 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 28 و 29 و 30 آذر و 1 و 2 دی 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...