کنسرت گروه ایهام

خواننده: گروه ایهام

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] دی 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه ایهام ایمیل خود را وارد کنید

گروه ایهام

کنسرت گروه ایهام 5 دی 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...