کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: خرمشهر سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [125000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 13 آذر 1398 در خرمشهر سالن خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...