کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [130000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 17 اسفند 1398 در ساری سالن سینما سپهر سایت خرد بلیط : www.iranejra.com ...