کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن رسول حسینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [115000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 4 بهمن 1398 در ساری سالن رسول حسینی سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...