کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: خرمشهر سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [125000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 30 آبان 1398 در خرمشهر سالن ورزشی خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...