کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: بندر خمیر سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 26 آبان 1398 در بندر خمیر سالن آموزش و پرورش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...