کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 23 آبان 1398 در متل قو کمپینگ ساحلی قو سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...