کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [170000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 21 آذر 1398 در کرج سالن چمران سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...