خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] آذر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 1 و 2 آذر 1398 در کرج سالن چمران سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...