خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] دی 1398

قیمت بلیط: [170000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 3 دی 1398 در کرج سالن چمران سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...