کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: محمودآباد سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [110000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 29 آبان 1398 در محمودآباد سالن اکسین سایت خرید : www.iranconcert.com ...