خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [160000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 26 آذر 1398 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...