خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] آبان 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 30 آبان 1398 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...