خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: شهریار سالن همایش خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 22 آذر 1398 در شهریار سالن همایش خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...