کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کلاله سالن صدف

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [90000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 21 آبان 1398 در کلاله سالن صدف سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...