خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 7 آذر 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...