» » سالن ولیعصر مرند

آدرس :
خیابان جلفا - بزرگراه مرند - سالن ورزشی ولیعصر