کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن خاوران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 5 آذر 1398 در تبریز سالن خاوران سایت خرید بلیط: www.shahriz.com ...