کنسرت روزبه بمانی

خواننده: روزبه بمانی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [170000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های روزبه بمانی ایمیل خود را وارد کنید

روزبه بمانی

کنسرت روزبه بمانی 28 بهمن 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...