کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [160000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tikook.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد معتمدی ایمیل خود را وارد کنید

محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی 1 آذر 1398 در تهران سالن وزارت کشور سایت خرید بلیط : www.tikook.com ...