کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] آبان 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 20 آبان 1398 در منطقه آزاد انزلی سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...