کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: کرمان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] آبان 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 26 آبان 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...